تا خورشید طلوع کند سربازِ ماه خواهیم ماند

یادداشت

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر لحظه‌ی زیبایی رو ثبت میکنیم و یا اگر با تصاویرمون لبخند رضایتی بر  لبان دیگران نقش میبنده، فقط و فقط بخاطر این هست که خدا در این چند صباحی که نفس ‌می‌کشیم این توفیق رو بهمون داده که بتونیم با وسایلی که در اختیار داریم خودمون رو بهش نزدیک و نزدیک تر کنیم. هنر هم وسیله است و هم هدف . وسیله ایست برای جلب رضایت خدا از طریق جلب رضایت بندگان خدا ، و در عین حال هدف، هنر عین تعهد اجتماعی است، چرا که وجود انسان تعهد است و هنر نیز به مثابه جلوه انسان نمی‌تواند از تعهدات خارج باشد. که اگر خارج شد، میشود مثل بعضی از آثار هنری بدون تعهد اجتماعی که هم اکنون می‌توانید در تبعید گاه هایی به نام موزه ها و گالری ها مشاهده کنید.

آخرین مطالب