تا خورشید طلوع کند سربازِ ماه خواهیم ماند

یادداشت

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر لحظه‌ی زیبایی رو ثبت میکنیم و یا اگر با تصاویرمون لبخند رضایتی بر  لبان دیگران نقش میبنده، فقط و فقط بخاطر این هست که خدا در این چند صباحی که نفس ‌می‌کشیم این توفیق رو بهمون داده که بتونیم با وسایلی که در اختیار داریم خودمون رو بهش نزدیک و نزدیک تر کنیم. هنر هم وسیله است و هم هدف . وسیله ایست برای جلب رضایت خدا از طریق جلب رضایت بندگان خدا ، و در عین حال هدف، هنر عین تعهد اجتماعی است، چرا که وجود انسان تعهد است و هنر نیز به مثابه جلوه انسان نمی‌تواند از تعهدات خارج باشد. که اگر خارج شد،