ما موظف به ثبت و نشر زیبایی های پروردگار هستیم

یادداشت

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر لحظه ای زیبا رو ثبت میکنیم و یا اگر با تصاویرمون لبخند رضایتی بر روی لبان دیگران نقش میبنده، فقط و فقط بخاطر این هست که خدا در این چند صباحی که نفس ‌می‌کشیم این توفیق رو بهمون داده. هنر هم وسیله است و هم هدف . وسیله ایست برای جلب رضایت خدا از طریق جلب رضایت بندگان خدا ، و در عین حال هدف، هنر عین تعهد اجتماعی است، چرا که وجود انسان تعهد است و هنر نیز به مثابه جلوه انسان نمی‌تواند از تعهدات خارج باشد. که اگر خارج شد، میشود مثل بعضی از آثار هنری بدون تعهد اجتماعی که هم اکنون می‌توانید در تبعید گاه هایی به نام موزه ها و گالری ها مشاهده کنید